Η Φιλοσοφία μας…


Στο Φροντιστήριο Παιδεία η εκπαιδευτική φιλοσοφία υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ύλης, ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος του μαθητή και η εξεταστέα ύλη να ολοκληρώνεται έγκαιρα προσφέροντας επαρκή χρόνο εποικοδομητικών επαναλήψεων και κατανόησης για την επιτυχή μεταβίβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στη φοιτητική ζωή.

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου Παιδεία προσφέρει μάθημα υψηλού επιπέδου και γνώσεις για μαθητές με απαιτήσεις.

Στο Φροντιστήριο Παιδεία διαθέτουμε την καλύτερη ομάδα που φέρνει το βέλτιστο αποτέλεσμα!

Οι πρωτιές των παιδιών μας συνιστούν για μας τη σημαντικότερη επιβράβευση των προσωπικών προσπαθειών μας και αποτελούν απόδειξη της αποτελεσματικότητας του ολοκληρωμένου συστήματος μας.

Βρισκόμαστε στο πλευρό των μαθητών από το 1990 προσφέροντας πλήρη υποστήριξη.

Στόχος μας οι σωστές βάσεις στο Γυμνάσιο και η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προετοιμασία στο Λύκειο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία τους στα Α.Ε.Ι. και μάλιστα στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης σε ποσοστό 90% έως 19.500 μόρια!