Η Ταυτότητα μας…

κάνουμε κάτι περισσότερο από το να διδάσκουμε... συμμετέχουμε…


Μαθήματα. Διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα.
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΚΘΕΣΗ |


Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή.
Στο Φροντιστήριο Παιδεία λειτουργούν ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών.

  • Τμήματα έξι (6) ατόμων.
  • Ομάδες έως τεσσάρων (4) ατόμων.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα.


Καθηγητές.
Οι έμπειροι καθηγητές μας επιμένουν ιδιαίτερα στην μεθοδική κάλυψη της ύλης και την συμπλήρωση των κενών των μαθητών.

Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα, επεκτείνεται σε θέματα αυξημένης δυσκολίας και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τις τελικές επαναλήψεις.


Ατομική Παρακολούθηση.
Οι υπεύθυνοι μαθημάτων σε συνεργασία με τη διεύθυνση παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο κάθε μαθητή, την επίδοσή του στα διαγωνίσματα και όπου χρειάζεται παρέχεται δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη.


Ιδιαίτερα Μαθήματα
Παρέχεται η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος με τους καθηγητές του Φροντιστηρίου Παιδεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.


Ενημέρωση Γονέων.
Οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο και τις παρουσίες των μαθητών, ενώ υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής επαφής με τη διεύθυνση και τους καθηγητές.
Δελτίο προόδου με τις βαθμολογίες και σχόλια από τους διδάσκοντες κάθε μήνα.
Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές μας στηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών μας.


Διαγωνίσματα.
Στο Φροντιστήριο μας οι μαθητές εξοικειώνονται με τις εξετάσεις, καθώς συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία τεστ σε κάθε μάθημα και επαναληπτικά διαγωνίσματα για εμπέδωση της ύλης.
Εκτός προγράμματος τρίωρα διαγωνίσματα σε τακτές ημερομηνίες, για κάθε μάθημα, αξιολογούν τις επιδόσεις των μαθητών.


Προσομοίωση Πανελλαδικών Εξετάσεων.


Έντυπο Υλικό.

Παρέχονται δωρεάν βιβλία και σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα, γραμμένα από τους καθηγητές μας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε υποψήφιου και αναμορφωμένα κάθε χρόνο.


Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

κάνουμε κάτι περισσότερο από το να προσανατολίζουμε... εμπνέουμε…

  • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Τεστ προσωπικότητας και επιλογή σπουδών.
  • Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου βρίσκεται κοντά στους μαθητές στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος αλλά και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η συμπλήρωση του δελτίου γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου, ξεχωριστά για κάθε μαθητή, με την παρουσία των γονέων μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή στη σχολή και αντίστοιχα πόλη της επιλογής κάθε μαθητή.


Πανεπιστήμιο.


Μαθήματα για φοιτητές.

Διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα.

| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΕΚΘΕΣΗ |