ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…


Είμαστε «μακριά» αλλά παραμένουμε «μαζί»!

Στο Φροντιστήριο Παιδεία με σύγχρονες μεθόδους διαδικτυακής διδασκαλίας και τη σωστή καθοδήγηση, φροντίζουμε να μην αφήνουμε κανένα κενό στο πρόγραμμα της ύλης των μαθημάτων μας.

Ο καθηγητής παραδίδει το μάθημα στον καθορισμένο χρόνο, στο χώρο της τάξης του, ενώ ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα από το δικό του χώρο στον ίδιο χρόνο, με δυνατότητα παρέμβασης και συμμετοχής στο μάθημα. Έτσι δε χάνονται ώρες μαθήματος για όσους δε μπορούν να βρίσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου εξαιτίας ασθένειας, καιρικών συνθηκών, δυσκολίας μετακίνησης και πρόσβασης.

Το Φροντιστήριο μας βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις με τις πλέον καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως.