ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

2
3
2
2
2
11

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σύνολο ωρών
2
1
1
1
5