ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ
Μάθημα Ειδικότητας 1
Μάθημα Ειδικότητας 2
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

2
3
1
1
7Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

2
2
1
1
6Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

1
2
1
1
1
6

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Σύνολο ωρών
1
1