ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
2
2
7


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γενικής Παιδείας
ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας
ΧΗΜΕΙΑ Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας
Σύνολο ωρών
2
1
2
3
8