ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
ΧΗΜΕΙΑ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
5
4
4
16

* Σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας στις πανελλήνιες εξετάζεις κάθε μαθήματος.