ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ Γενικής Παιδείας
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
2
2
3
10


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γενικής Παιδείας
ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας
ΧΗΜΕΙΑ Γενικής Παιδείας
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας (*)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (*)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (*)
Σύνολο ωρών
2
1
2
1
1
1
8

(*) Προετοιμασία για την τάξη Γ Λυκείου