ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
1
1
5

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ελένη
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο ωρών
1
1
1
1
4Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
1
1
5

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ιλιάδα
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο ωρών
1
1
1
1
4Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
Σύνολο ωρών
ΩΡΕΣ

3
1
1
5

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδύσσεια
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο ωρών
1
1
1
1
4